Přesdseda: Bc. Jiří AbsolonPřesdseda: Bc. Jiří Absolon

člen OVV
Organizace

Krajská kontrolní komise