Usnesení 
 
Usnesení

Krajské konference ČSSD Moravskoslezského kraje

konané dne 11. 1. 2003 v hotelu Atom v Ostravě

________________________________________________________________

 

I.                  Krajská konference bere na vědomí

 

1.     zprávu předsedy KVV Ing. Petra Víchy

2.     zprávu předsedy KKK JUDr. Miroslava Pavelky

3.     zprávu o činnosti Klubu zastupitelů ČSSD Moravskoslezského kraje Ing. Václava Wichera

4.     zprávu o hospodaření Ing. Bedřicha Lešenara

5.     vystoupení hostů př. Ing. Zdeňka Škromacha, Mgr. Bohuslava Sobotky, Ing. Petra Lachnita, CSc.

 

II.               Krajská konference schválila

 

1.     pracovní předsednictvo ve složení: Ing. Petr Vícha, Ing. Bedřich Lešenar, Ing. Jaroslav Chýlek, Marcela Krejčová, Marián Kuś, Ing. Pavel Mičkal, Ladislav Velebný, Ing. Václav Wicher, PhDr. Lubomír Zaorálek, Ing. Zdeněk Škromach, Mgr. Bohuslav Sobotka, Ing. Petr Lachnit, CSc., Ing. Aleš Zedník, zapisovatel Ing. Radovan Horák

2.     program konference

3.     jednací a volební řád

4.     mandátovou komisi ve složení:

předsedkyně Mgr. Emílie Kubušová (OP)

členové:

Mariana Kúrová (BR)

Dalibor Gříšek (OV)

Draha Vondráková (BR)

Miroslav Vlček (NJ)

 

5.     Volební komisi ve složení:

předseda: JUDr. Miroslav Pavelka (NJ)

členové:

Lubomír Košík (OV)

Karel Sibinský (OV)

Juraj Legindi (KI)

Ing. Rudolf Kufa (FM)

Oldřich Vícha (OP)

Petr Borovec (OV)

Jarmila Fričková (BR)

Mgr. Jiří Dvořák (BR)

 

6.     Návrhovou komisi ve složení:

předseda MUDr. Svatopluk Němeček (KI)

členové:

Marie Velebná (BR)

PhDr. Soňa Tarhoviská (OV)

Ing. Václav Vašátko (OP)

Ing. Jaromír Kapusta (NJ)

III.           Krajská konference zvolila

 

1.                  kandidáta na předsedu ČSSD PhDr. Vladimíra Špidlu

2.                  kandidáta na místopředsedu ČSSD PhDr. Lubomíra Zaorálka

3.                  kandidáta na člena P ČSSD Mariána Kuśe

4.                  náhradníka člena P ČSSD MUDr. Jozefa Kubinyiho, Ph.D.

5.                  člena ÚVV ČSSD Ing. Jaroslava Palase

6.                  náhradníka člena ÚVV ČSSD Ivo Němce

7.                  člena ÚKK ČSSD Dalibora Gříška

8.                  náhradníka člena ÚKK ČSSD Jiřího Absolona

9.                  delegáty XXXI. Sjezdu ČSSD: Blanku Faluši, Ludmilu Juráňovou, Romana Kolaříka, Mariána Kuśe, Marcelu Krejčovou, Vladimíra Marka, Nikolu Velebnou, Ladislava Velebného, Mgr. Ivetu Zechovou.

10. náhradníky delegátů XXXI. Sjezdu ČSSD: JUDr. Miroslava Pavelku, Miroslava Doležala, Bc. Jindřicha Berku, Radima Lauka, Ing. Milana Webera, Josefa Tomčíka, Bc. Petra Krejčího, Mgr. Jiřího Jurána st., Dr. Jaromíra Kuču.

 

IV.            Krajská konference

 

1.            žádá vládu ČR, zejména její členy za ČSSD, aby urychlila kroky vedoucí k reálnému zahájení výstavby D 47 tak, aby nebyla ohrožena budoucnost obyvatel Moravskoslezského kraje a poškozována důvěryhodnost ČR v očích zahraničních investorů.

2.            se znepokojením sleduje masivní diskreditační kampaň vedenou proti projektu D 47, do které se zapojují především politici ODS včetně těch, kteří byli do svých politických funkcí zvoleni obyvateli našeho kraje.

3.            považuje vybudování dálnice D 47 jednoznačně za strategickou prioritu podmiňující:

-       překonání strukturálních problémů spojených s útlumem tradičních odvětví těžkého průmyslu na Ostravsku,

-       příchod zejména zahraničních investorů vytvářejících nová pracovní místa v perspektivních hospodářských oborech s využitím budovaných hospodářsko průmyslových zón,

-       vytvoření nové socioekonomické struktury kraje dávající šanci pro rozvoj materiálních a lidských zdrojů kraje, vzdělanosti, kultury, veřejných služeb.

 

V.               Krajská konference pověřuje

 

1.                  KVV ČSSD k volbě čestných hostů na XXXI. Sjezd ČSSD z řad seniorů.

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 11. ledna 2003