Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek na CENTRU LIBROS OSTRAVA


V pátek 12. září navštívil Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava ministr zahraničí České republiky Lubomír Zaorálek.  Zahraniční humanitární mise , záchranné operace doma i v zahraničí , speciální příprava a výcvik řidičů pro bezpečné zajištění logistiky těchto operací . To všechno byla témata , která byla předmětem jednání .

Odpoledního setkání na Centru LIBROS se zúčastnil i představitel společnosti TATRA TRUCKS a.s., partner Centra LIBROS  a velitelé Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR Hlučín, kteří speciální přípravu a výcvik řidičů organizují na Centru LIBROS již několik let a jejich výsledky se pozitivně promítají do kvalitnější přípravy jejich řidičů. Tréninky schopností a dovedností řidičů v ovládání speciálních vozidel a těžké techniky na kluzném asfaltovém polygonu a zejména v náročných podmínkách terénu se ukazují jako naprosto nenahraditelné pro zvládání stále náročnějších úkolů a zabezpečení při záchranných operacích a misích.

Dlouho opomíjené téma celoživotního vzdělávání řidičů profesionálů – příslušníků integrovaného záchranného systému dostalo novou dimenzi a pozitivní perspektivu.

Ministr Lubomír Zaorálek si osobně vyzkoušel podmínky připravovaného technicko-terénního polygonu Centra LIBROS , který bude sloužit pro přípravu a zdokonalování řidičských schopností a dovedností všech složek IZS a armády ČR.

Představitelé Centra LIBROS a sdružení OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! , předali ministrovi návrh koncepce na vytvoření programu pro zajištění výcviku řidičů speciálních jednotek .

„Cílem je  tyto aktivity podpořit, jsou pro zkvalitnění přípravy těchto řidičů vysoce potřebné“ , řekl Lubomír Zaorálek.